Nyheder

Nyt fra bestyrelsen i Glumsø Fjernvarme

Her er en hurtig opdatering på de seneste beslutninger fra bestyrelsen:


Opskrivningsgebyr ved tilmelding

Vi har besluttet at indføre et opskrivningsgebyr på 1.000 kr. for at tilmelde sig fjernvarme. Dette gebyr har to formål:

  • Få en bedre fornemmelse af tilslutningsgradenblandt borgerne i Glumsø.
  • Finansiere en ekstern rådgiver,der kan hjælpe os med at bringe fjernvarmeplanlægningen i Glumsø til næste niveau.

Vi undersøger i øjeblikket mulighederne for at etablere et online indbetalingssystem på hjemmesiden Glumsø Fjernvarme A.M.B.A. (glumsoefjernvarme.dk). Når det er klar, vil vi kontakte alle der har tilkendegivet interesse for fjernvarme i forvejen, med henblik på at foretage indbetalingen.


Kommunegaranti fra Næstved Kommune

Vi har ansøgt Næstved Kommune om en kommunegaranti, som vi skal bruge til at optage et lån hos Kommune-Kredit. Ansøgningen behandles politisk den 19. februar, og vi forventer en positiv afgørelse.


Grøn fjernvarme til Glumsø

Med disse initiativer håber vi at skaffe de nødvendige midler til næste skridt for at realisere vores vision om at gøre Glumsø til en grøn fjernvarme by.

Præsentation fra info møde i den gule cafe 17. januar 2024

Tak for et flot fremmøde på infomødet - dejligt at se at der stadig er stor opbakning om projektet i Glumsø.


Vi er helt klar over at mængden af information var stor, så præsentationen fra mødet kan downloades her og så vil vi som altid opfordre til at kontakte bestyrelsen, hvis der måtte være nogen spørgsmål.

Informationsmøde om fjernvarme tirsdag den 12. december 2023

Deltag sammen med bestyrelsen i Glumsø Fjernvarme, når Næstved Kommune afholder informationsmøde om fjernvarme tirsdag den 12. december 2023 kl. 19.00 - 21.00 i Gamle Ridehus på Grønnegades Kaserne, 4700 Næstved! (Dørene åbner 18.30. Kom i god tid for at sikre dig en plads)


  • Der stilles skarpt på målet på varmeområdet - hvor der kan komme fjernvarme og hvor der skal være andre typer varme. v/ Rune Kristensen, Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget
  • Hvad skal gassen bruges til i det store energisystem, og er det billigst med gasfyr, varmepumpe eller fjernvarme? v/ Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet.
  • Gaseksperterne fra Evida. Hvordan ser gasselskabet på fremtidsperspektiverne for gas? Skal man beholde sit gasfyr eller regne med at der lukkes for gassen inden for få år? v/ Line Sommer og Tina Schou, Evida
  • Øges boligværdien når du sløjfer gasfyret? v/Christoffer Frimann og Fie Jørgensen, Ejendomsmæglerforeningen

Næstveds kommunes bygninger i Glumsø nu tilmeldt til vores fælles varmeløsning!

Så har Næstved Kommune endelig formelt tilmeldt sig fjernvarmen i Glumsø. Dvs. Suså skolen, Idrætshallen, Biblioteket, Haletudsen, Glumsø Kro, Rumlepotten, vuggestuen og Søvang med alle plejeboliger mv. Varmeforbruget i kommunens bygninger svarer til varmeforbruget i 80 – 90 parcelhuse. Det betyder at vores samlede tilslutningsgrad i Glumsø nu nærmer sig 50 %!

Glumsø Fjernvarme har nu fået egen hjemmeside!

Så kan alle trykke på knappen til vores nye hjemmeside for Glumsø Fjernvarme. Siden opbygges løbende, men vi synes selv den har fået en god start. Se mere her: Glumsø Fjernvarme A.M.B.A. (glumsoefjernvarme.dk)

unsplash