Om os

Formål og målsætninger

Glumsø Fjernvarme A.m.b.a. har til formål at etablere og drive et fjernvarmeanlæg i Glumsø By, Næstved Kommune. Selskabets formål er at levere fjernvarme til boliger og bygninger i byen på en økonomisk, miljøvenlig og bæredygtig måde.


Glumsø Fjernvarme A.m.b.a. har følgende målsætninger:

  • At levere fjernvarme til boliger og bygninger i Glumsø By på en økonomisk og bæredygtig måde.
  • At reducere CO2-udledningen i Glumsø By.
  • At skabe lokale arbejdspladser.

Næstved kommune har givet grønt lys for at vi kan fortsætte arbejdet med etablering af en fælles fjernvarmeløsning i Glumsø.

Glumsø fjernvarmes formål er at producere og levere driftssikker miljøvenlig opvarmning med en fornuftig brugerøkonomi til borgerne i Glumsø. Planen er at opføre værket i Glumsø erhvervspark. Anlægget vil levere varmen fra en stor varmepumpe, en elkedel og en akkumuleringstank, hvor vi kan gemme varmen. På sigt håber vi at kunne supplere med et stort solvarmeanlæg.  

Aktiviteter

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Glumsø Fjernvarme A.m.b.a. består af følgende medlemmer:

Vagn Holk Lauridsen

Formand

Karsten Christiansen

Næstformand og kasserer

Kurt Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Jacob Johan Jensen

Bestyrelsesmedlem

Henrik A. B. Djurhuus

Bestyrelsesmedlem

Jesper Petersen

Bestyrelsesmedlem

Peter Berring

Suppleant

Søren Bo Nielsen

Suppleant

Glumsø Fjernvarme A.m.b.a.

Formand, Vagn Holk Lauridsen. Tlf. 21 76 98 67

(Træffetid efter kl. 16.00)


Email: gvarmevaerk@gmail.com

Kontakt oplysninger