Generalforsamlingen 29. maj 2024

Her er en kort opsummering af bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2023

11.06.2024


Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2023

Se hele beretningen her.

Se referatet her


Her er en kort opsummering af bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2023: 


Arbejdet med finansiering

 • Den 25. januar afholdt vi stiftende generalforsamling for Glumsø Fjernvarme A.M.B.A
 • Primo februar indsendte vi anmeldelse om selskabsoprettelse. Vi fik CVR. Nummer den 23. april 2023.
 • På trods af manglede finansiering tilbød EON at udarbejde projektforslaget til en fordelagtig pris på 50.000 kr. og give langvarig kredit indtil der kan rejses finansiering.
 • I mellemtiden fik tildelt 30.000 kr. af Næstved Kommune til arbejdet med projektforslaget. 


Godkendelse af projektforslag

 • I august kunne vi indsende et projektforslag for implementering af fjernvarme i Glumsø til den videre politiske behandling i Næstved Kommune.
 • Projektforslaget blev godkendt i kommunalbestyrelsen primo oktober.
 • Forudsætningen for realisering er, at der kan opnås en tilslutningsgrad på 70 % eller derover.
 • Glumsø Fjernvarme ønsket en godkendt betingelse om, at projektet skal bortfalde, hvis der ikke opnås et kommunegaranteret lån, da bestyrelsen vurderer, at projektet i så fald ikke vil kunne gennemføres økonomisk.


Næsteved Kommune ønsker fjernvarme i deres bygninger

 • I efteråret 2023 er vi blevet medlem af Dansk Fjernvarme.
 • Glumsø Lokalråd trådte til med et lån på 5.000 kr. så vi kunne betale for abonnement til hjemmesiden samt oprette en bankkonto for selskabet.
 • I november modtog vi en skriftlig indmeldelse af alle kommunens bygninger i Glumsø! Indmeldingen har kommunens bygninger er en klar forudsætning for at fjernvarme kan blive en realitet i Glumsø. Nu afhænger resten af de private varmeforbrugeres og øvrige storforbrugeres (herunder erhvervsvirksomhedernes) tilslutningsgrad.


Bestyrelsens arbejdsopgaver i 2023
Medlemmer af bestyrelsen udviklede i 2023:

 • ”Overbliksdatabase” som giver et godt overblik over tilslutningsgraden og forsyningsområdet i Glumsø
 • Finansieringsberegner for det samlede projekt som dermed muliggør økonomisk risiko afdækning
 • Hjemmesiden med mulighed for tilmelding
 • Facebook side.
 • Nyhedsbreve til kommende andelshavere
 • Fjernvarmeunit som vi kan bruge til informationsaktiviteter
 • Kommunikationsmateriale og deltog med stand i City Night og på KOKS


Et kort kig i 2024


I januar udarbejdede og indsendte vi en ansøgning til Næstved kommune om at yde kommunegaranti.
Ligeledes blev der oprettet en ”Støttegruppe for etablering af fælles fjernvarme i Glumsø”. Støttegruppens opgave er at bistå ved arrangementer og understøtte initiativer med fokus mod opnåelse af transparent kommunikation og størst mulig tilslutningsgrad.
I marts fik vi godkendt en kommunegaranti på 600.000 kr. i kommunalbestyrelsen, som sikrede os at vi kunne hjemtage lånet hos Kommune Kredit. Ligeledes er der iværksat arbejde med at rejse privat finansiering hos de kommende andelshavere i form af et tilgodebevis som træder i kraft ved tilslutning.
Desuden er der etableret et samarbejde med Fjernvarmens Informationsfond om kommunikationsydelser til professionel og transparent information til Glumsøborgerne.


Stor tak til Glumsø Lokalråd og støttegruppen der helt fra start af har støttet op om indsatsen og været aktive på vores informationsmøder.